INSCHRIJVEN HR PROFFIE

Vul onderstaande gegevens in om uw inschrijfformulier te kunnen downloaden. Onderaan deze pagina vindt u ook de selectieprocedure en de voorwaarden voor deelname.

INSCHRIJVEN HR PROFFIE

Vul onderstaande gegevens in om uw inschrijfformulier te kunnen downloaden. Onderaan deze pagina vindt u ook de selectieprocedure en de voorwaarden voor deelname.

Bedrijfsnaam is verplicht!
Voornaam is verplicht!
Achternaam is verplicht!
E-mailadres is verplicht!
U dient akkoord te gaan met de selectieprocedure en de voorwaarden voor deelname!

U dient akkoord te gaan met onderstaande voorwaarden en selectieprocedure.

SELECTIEPROCEDURE

De selectieprocedure van de HR Proffie is onder te verdelen in vijf stappen. Hieronder lichten wij de verschillende stappen toe.

 

Stap 1. Online inschrijven
De online inschrijving is geopend tot en met 30 juni 2018. Bij inschrijving downloadt u direct een vragenformulier.


Stap 2. Bekendmaking HR Proffie genomineerden
Medio juli 2018 worden de HR Proffie genomineerden bekend gemaakt.
De organisatie biedt de genomineerden een bedrijfsfilmpje aan. Dit filmpje mag u, na de finale, ook ten behoeve van uw eigen marketingdoeleinden gebruiken.


Stap 3. Jurybezoeken
De jury bezoekt de genomineerden. Tijdens deze bezoeken spreekt de jury met een vertegenwoordiging uit HR, de ondernemingsraad en het lijnmanagement. Dit bezoek beslaat een ½ dagdeel.

 

Stap 4. Bekendmaking drie HR Proffie finalisten
Naar aanleiding van de jurybezoeken worden de drie HR Proffie finalisten bekend gemaakt.

 

Stap 5. Uitreiking
Tijdens de feestelijke uitreiking van de HR Proffie presenteren de drie finalisten hun laatste opdracht op het gebied HR-beleid, waarna de jury de winnaar zal benoemen.

SELECTIEPROCEDURE

De selectieprocedure van de HR Proffie is onder te verdelen in vijf stappen. Hieronder lichten wij de verschillende stappen toe.

 

Stap 1. Online inschrijven
De online inschrijving is geopend tot en met 30 juni 2018. Bij inschrijving downloadt u direct een vragenformulier.


Stap 2. Bekendmaking HR Proffie genomineerden
Medio juli 2018 worden de HR Proffie genomineerden bekend gemaakt.
De organisatie biedt de genomineerden een bedrijfsfilmpje aan. Dit filmpje mag u, na de finale, ook ten behoeve van uw eigen marketingdoeleinden gebruiken.


Stap 3. Jurybezoeken
De jury bezoekt de genomineerden. Tijdens deze bezoeken spreekt de jury met een vertegenwoordiging uit HR, de ondernemingsraad en het lijnmanagement. Dit bezoek beslaat een ½ dagdeel.

 

Stap 4. Bekendmaking drie HR Proffie finalisten
Naar aanleiding van de jurybezoeken worden de drie HR Proffie finalisten bekend gemaakt.

 

Stap 5. Uitreiking
Tijdens de feestelijke uitreiking van de HR Proffie presenteren de drie finalisten hun laatste opdracht op het gebied HR-beleid, waarna de jury de winnaar zal benoemen.

VOORWAARDEN DEELNAME

Deelnemende organisaties aan de HR Proffie 2018 gaan akkoord met de volgende voorwaarden:


• De deelnemende organisatie is verantwoordelijk voor en bereid tot het aanleveren van betrouwbare en valide gegevens.
• De deelnemende organisatie is zich bewust van het feit dat er een aantal data vast staan in de inschrijvingsprocedure:
      o 30 juni – deadline inschrijving/inlevering vragenformulier
      o ½ dagdeel waar het bedrijfsfilmpje gemaakt wordt.
      o ½ dagdeel bedrijfsbezoek van 2 juryleden.
      o feestelijke uitreiking HR Proffie 2018
• De naam van de deelnemende organisatie kan voor HR Proffie uitingen gebruikt worden, tenzij expliciet anders is overeengekomen.
• De organisatie en de juryleden van de HR Proffie gaan te allen tijde vertrouwelijk om met de verstrekte gegevens. Deze worden op geen enkele wijze gepubliceerd danwel gebruikt voor andere doeleinden, anders dan voor de HR Proffie.

VOORWAARDEN DEELNAME

Deelnemende organisaties aan de HR Proffie 2018 gaan akkoord met de volgende voorwaarden:


• De deelnemende organisatie is verantwoordelijk voor en bereid tot het aanleveren van betrouwbare en valide gegevens.
• De deelnemende organisatie is zich bewust van het feit dat er een aantal data vast staan in de inschrijvingsprocedure:
      o 30 juni – deadline inschrijving/inlevering vragenformulier
      o ½ dagdeel waar het bedrijfsfilmpje gemaakt wordt.
      o ½ dagdeel bedrijfsbezoek van 2 juryleden.
      o feestelijke uitreiking HR Proffie 2018
• De naam van de deelnemende organisatie kan voor HR Proffie uitingen gebruikt worden, tenzij expliciet anders is overeengekomen.
• De organisatie en de juryleden van de HR Proffie gaan te allen tijde vertrouwelijk om met de verstrekte gegevens. Deze worden op geen enkele wijze gepubliceerd danwel gebruikt voor andere doeleinden, anders dan voor de HR Proffie.

Partners van de HR Proffie

Follow us

Berenschot  |  Copyright © 2018