Woensdag 23 november 2016 BABF Kennismiddag, Utrecht

23 november, 14.00 – 17.30 uur

BABF Kennismiddag, Utrecht

 

Op 23 november a.s. organiseren wij de themabijeenkomst over beloningsbeleid binnen zelfsturende organisaties.

Deze bijeenkomst vindt plaats in een U-trechter – de unieke omgebouwde zandtrechters gelegen aan de Veilinghavenkade 4-6-8, 3521 AK Utrecht.


Programma

Sprekers

Organisaties moeten flexibel,  ‘lean’ en  ‘agile’ zijn om zich voortdurend aan te passen aan veranderingen. Van medewerkers wordt verwacht dat zij  probleemoplossend te werk gaan. Er is behoefte aan ondernemerschap op de werkvloer. Zelfsturing, eigen verantwoordelijkheid en initiatiefkracht zijn noodzaak aan het worden in moderne organisaties.

Als ontwikkeling naar zelfsturing noodzakelijk lijkt, hoe gaan we dan eigenlijk om met de vormgeving van het beloningsbeleid? Kan dat nog wel op de traditionele manier met functiehuizen, salarisschalen en reglementen voor arbeidsvoorwaarden, of moet het echt helemaal anders?
Ondernemingen, HR-professionals en vakbonden worstelen met deze vraag. Wat is dan het antwoord?

Programma

14.00 uur

Ontvangst & registratie

14.30 uur

Welkom - Marco Reisinger, voorzitter BABF

14.45 uur

Hoe kom je tot nieuwe unieke arbeidsvoorwaarden in een zelfsturende organisatie – Nils van Schaik, Ondernemer met verschillende rollen binnen Squerist

Nils zal kort stil staan bij het ontstaan van onze nieuwe arbeidsvoorwaarden vanuit onze zelfsturende organisatie, hoe moeilijk het is gebleken ze uniek te laten zijn; dat de grootste unieke voorwaarde niet zozeer de voorwaarden zijn maar wel het bedrijf en de cultuur. En tot slot dat talent in het maken van voorwaarden soms in onverwachte hoek zit. Dit naast een korte intro van hoe wij van traditionele hierarchie naar zelfsturing zijn gekomen.

15.10 uur

Salaris bepalen kan jezelf – Stefan Wobben, CEO Concept7

Concept7 is holacratisch georganiseerd. Mensen werken autonoom in rollen in plaats van functies. Iedereen mag rollen aanpassen, toevoegen of verwijderen. Er is geen baas. Besluiten worden genomen met consent en wat iedereen verdient bepalen ze zelf.

15.35 uur

Pauze

15.55 uur

Teams in flow; medewerkers doen er toe maar samenwerkers maken het verschil – Peter van Winkel, Innovatie-adviseur en Agile Coach bij het logistiek centrum van de Koninklijke Luchtmacht.

Hij vertelt het verhaal van vastgelopen Supply Chain Managers; hoe zij een gezamenlijk beeld creëerden van de huidige situatie. Hoe zij op zoek gingen naar de kracht en de uitdagingen van het team. Hoe zij samen een beeld vormden van de gewenste prestatie en hoe zij de lopende en nieuwe actiepunten concreet, helder en werkbaar maakten.   Peter vertelt over valkuilen en tegenslagen, maar ook over de onverwachte ‘bijvangst’

16.20 uur

Wrap-up - Marco Reisinger, voorzitter BABF

17.00 uur

Netwerkmoment met een hapje en een drankje

Over de sprekers

Nils van Schaik

Ondernemer met verschillende rollen binnen Squerist. Van algemeen directeur, verantwoordelijk voor mens kant en Sales.“De laatste 11 jaar heb ik in diverse rollen geacteerd binnen Squerist. Waarbij sales en salesmanagement hierin de boventoon hebben gevoerd. Daarnaast moet je als ondernemer bijspringen op de onderdelen waar het nodig is. Sinds 1 januari heb ik van rol gewisseld met mijn compagnon en heb ik met name mijn oude passie weer als rol op mij genomen: De mens in onze organisatie (ondertussen rond de 85 collega’s groot in zelfsturende teams). Voor mijn tijd als ondernemer ben ik in diverse management rollen actief geweest binnen Sogeti en ik ben ooit opgeleid als Psycholoog”

Stefan Wobben

CEO Concept7

Stefan is co-founder van SRPRS.me, auteur ‘zo kan het ook’ en ‘handboek betekenisvol ondernemen’.

Peter van Winkel

Innovatie-adviseur en Agile coach bij het Logistiek Centrum van de Koninklijke Luchtmacht. Oprichter/eigenaar van Agile Power

“Vanuit mijn loopbaan als Luchtmacht officier heb ik een passie ontwikkeld voor het versterken van de samenwerking, interactie en werkplezier tussen mensen in organisaties.
Na de afsluiting van mijn militaire loopbaan vanwege functioneel leeftijdsontslag, ben ik de afgelopen drie jaar aan de slag gegaan als Innovatie-adviseur en Agile coach.

Méér dingen gedaan krijgen met méér plezier vanuit een heldere en zinvolle bedoeling is daarbij mijn uitgangspunt.
Om dit te realiseren heb ik, met vallen en opstaan, een aantal ‘good practices’ gecombineerd tot een pragmatische en transparante drietraps aanpak waarmee we multi disciplinaire teams snel ‘in flow’ brengen. Twee keer zoveel doen in de helft van de tijd is daarmee zeker haalbaar. Daar vertel ik graag over.

Klik hier om in te schijven of gebruik onderstaande button.

Wij kijken ernaar uit u te mogen verwelkomen op 23 november a.s.

 

Hartelijke groet,

 

Namens de BABF,

 

Marco Reisinger

Voorzitter